Ilustracje prasowe

Ilustracja dla kwartalnika Przekrój (2016).Ilustracje dla miesięcznika Zwierciadło (2016).

Ilustracja dla miesięcznika Zwierciadło (2015).

Ilustracja dla magazynu M/I (2014).